RODO

KLAUZULA Z WYKONANIEM OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Electrogen Filip Janaszek

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Electrogen Filip Janaszek (dalej: „Administrator”).  Administrator informuje, że:

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane dokonywanymi w ramach realizacji umów w  Electrogen Filip Janaszek oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta  – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych;  
  • Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Electrogen Filip Janaszek. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
  • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;  
  • Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;  
  • Dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą;  
  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy zawartej z Electrogen Filip Janaszek
  • Pani/Pana dane mogą nie będą przetwarzane w formie profilowania.
Scroll to Top