Cennik usług elektrycznych

Dla większości z nas, wykończenie domu/biura kojarzy się z ogromnymi kosztami, stresem oraz długim czasem wykonania usługi.

Od nas zależy wybór adekwatnego wykonawcy, który zrobi to w najlepszej jakości jak i odpowiednim tępię, co zaważy na tym czy urządzanie domu/biura będzie przyjemnie i pełne zadowolenia, czy będzie obfitować stresem, ponagleniami i upominaniami wykonawcy. Jak wiadomo rynek jest pełen ekip zajmujących się pracami wykończeniowymi, ale trafić na dobrych wykonawców nie jest tak łatwo.

My, jako firma Electrogen, stawiamy na jasny i przejrzysty cennik, który jest dostępny dla klienta na naszej stronie.

Nasza ekipa dołoży wszelkich starań aby stworzyć bezpieczny dom/biuro dla naszych klientów i zadbać o dobre wspomnienia z etapu końcowego.

Podane stawki są cenami netto i nie zawierają w sobie kosztów materiału

Instalacje elektryczne
80-100 zł/pkt     Wykonanie punktu siłowego (trójfazowego) 400V 
60-70 zł/pkt       Wykonanie punktu elektrycznego 230 V 
60-70 zł/pkt       Wykonanie punktu elektrycznego (szeregowego) 
60-70 zł/pkt       Wykonanie punktu oświetleniowego 
50 zł/pkt             Wykonanie punktu oświetlenia schodowego 
80 zł/pkt             Wykonanie punktu oświetleniowego z łącznikiem                                        (włącznikiem) schodowym, krzyżowym 
50 zł/pkt             Wykonanie punktu wypustowego oświetlenia                                              górnego, kinkietowego wewnętrznego 
50 zł/szt              Wykonanie punktu wypustowego czujki ruchu,                                            zmierzchowego włącznika, wentylatora
60 zł/pkt             Wykonanie punktu wypustowy oświetlenia                                                    zewnętrznego na budynku 
60 zł/pkt             Wykonanie punktu gniazda telefonicznego,                                                   antenowego, komputerowego, telewizyjnego 
60 zł/pkt             Wykonanie rozety rozdzielczej punktu elektrycznego 
50 zł/pkt             Wykonanie punkty sterowania rolety 
50 zł/pkt             Wykonanie punktu zasilania silnika rolety                                                      elektrycznej 
20 zł/pkt             Usunięcie starego punktu elektrycznego 
Złącza kablowe
1000-1500 zł/szt.   Montaż złącza kablowego  
200-500 zł/szt.      Montaż i podłączenie osprzętu w złączu kablowym 
5 zł/mb.                   Ułożenia przewodu ziemnego YKY 
500 zł/szt.               Podłączenie przewodu do złącza kablowego 
Montaż rozdzielni, skrzynki bezpiecznikowej
100 zł/szt.             Osadzenie rozdzielni, skrzynki bezpiecznikowej do                                      12 modułów 
150 zł/szt.             Osadzenie rozdzielni, skrzynki bezpiecznikowej do                                      48 modułów 
200 zł/szt.            Osadzenie rozdzielni, skrzynki bezpiecznikowej do                                      104 modułów 
250 zł/szt.            Osadzenie rozdzielni, skrzynki bezpiecznikowej < 104                                  modułów 
150-300 zł/szt.    Wykonanie otworu pod rozdzielnię podtynkową w                                      cegle i materiałach miękkich 
500-700 zł/szt.    Wykonanie otworu pod rozdzielnię podtynkową w                                      betonie
10 zł/szt.               Montaż osprzętu tablicowego w systemie szyn                                            profilowanych 
5 zł/szt.                 Montaż osprzętu tablicowego ZUG 
10 zł/szt.               Podłączenie punktu tablicowego elementu rozdzielni 
100 zł/szt.             Podłączenie kabla zasilającego do rozdzielni 
5 zł/szt.                 Wyprowadzenie obwodu elektrycznego                                                        jednofazowego z rozdz.
10 zł/szt.               Wyprowadzenie obwodu elektrycznego trójfazowego                                  z rozdz. 
10 zł/szt.               Montaż listwy szeregowej 
25 zł/szt.               Montaż listwy jednofazowej (mostek) 
50 zł/szt.               Montaż listwy trójfazowej (mostek) 
5 zł/szt.                 Wykonanie mostka z zaciskaną końcówką 
100-200 zł/szt.     Montaż głównego wyłącznika (p.poż.) 
Pomiary elektryczne
50-100 zł/szt.       Okresowe przeglądy i pomiary eksploatacyjne 
10 zł/szt.               Pomiar rezystancji izolacji w obwodzie 1-fazowym 
15 zł/szt.               Pomiar rezystancji izolacji w obwodzie 3-fazowym 
10 zł/szt.               Pomiar impedancji pętli zwarcia
10 zł/szt.               Pomiar skuteczności zerowania 
30 zł/szt.              Pomiar rezystancji uziemienia 
15 zł/szt.               Pomiar i badanie wyłącznika różnicowo-prądowego 
20 zł/szt.              Przegląd instalacji oraz ocena stanu technicznego                                       punktów ele. 
50-100 zł/szt.      Badanie linii kablowej 
100 zł/szt.            Wykonanie protokołu 
Ułożenie przewodów
5 zł/mb      Ułożenia przewodu ziemnego YKY 
1 zł/mb       Ułożenie przewodów YDY na tynku cegle 
2 zł/mb      Ułożenie przewodów YDY na betonie 
1 zł/mb       Ułożenie przewodów OMY na tynku, cegle 
2 zł/mb      Ułożenie przewodów OMY na betonie 
1 zł/mb       Ułożenie przewodów koncentrycznych 75 Ω na tynku,                              cegle 
2 zł/mb      Ułożenie przewodów koncentrycznych 75 Ω na betonie 
1 zł/mb       Ułożenie przewodów typu skrętka (UTP-FTP) na tynku,                             cegle 
2 zł/mb      Ułożenie przewodów typu skrętka (UTP-FTP) na betonie 
1 zł/mb       Ułożenie przewodów telekomunikacyjnego YTDY na tynku,                       cegle 
2 zł/mb      Ułożenie przewodów telekomunikacyjnego YTDY na                                   betonie 
2 zł/mb      Ułożenie przewodów w bruździe 
3 zł/mb      Ułożenie przewodów na uchwytach US 
25 zł/mb    Montaż trasy kablowej 
2,5 zł/mb   Ułożenie przewodów na trasie kablowej 
5 zł/mb      Montaż rurek, korytek PCV 
2 zł/mb      Ułożenie przewodów w rurkach, korytkach PCV 
Biały montaż
10 zł/szt.         Montaż i podłączenie gniazda elektrycznego 
50 zł/szt.        Montaż i podłączenie gniazda siłowego 
10 zł/szt.         Montaż i podłączenie łącznika (wyłącznika) 
10 zł/szt.         Montaż i podłączenie łącznika (wyłącznika) sterowania                             roletą elektryczną  
30 zł/szt.        Montaż i podłączenie dotykowego sensora włącznika                                 elementów oświetlenia 
30 zł/szt.        Montaż i podłączenie ściemniacza oświetlenia 
25 zł/szt.        Montaż i podłączenie żyrandoli 
30 zł/szt.        Montaż i podłączenie lamp 
25 zł/szt. ­­­­       Montaż i podłączenie kinkietów 
50-60 zł/szt.  Montaż lampy rastrowej w suficie kasetonowym 
50 zł/szt.        Montaż i podłączenie zewnętrznych elementów                                         oświetlenia w ogrodzie na podjazdach i elewacjach 
10 zł/szt.         Montaż i podłączenie halogenów wpuszczanych 
35 zł/szt.        Montaż i podłączenie halogenów nawierzchniowych 
30 zł/szt.        Montaż i podłączenie zasilacza oświetlenia 230/12V 
50 zł/szt.        Montaż i podłączenie oświetlenia podłogowego 
20 zł/szt.        Montaż i podłączenie gniazda antenowego TV 
15 zł/szt.         Montaż i podłączenie gniazda komputerowego RJ-45 
15 zł/szt.         Montaż i podłączenie gniazda telefonicznego RJ11, RJ12 
15 zł/szt.         Montaż i podłączenie gniazda telewizyjnego 
Naprawa i wymiana
50-100 zł/szt.       Przesunięcie punktu elektrycznego 
10-20 zł/szt.         Wymiana żarówek, żarników, neonów do 3 m 
50-200 zł/szt.       Wyszukiwanie przewodu w wiązce 
50-200 zł/szt.       Identyfikacja przewodu w wiązce 
Usługi dodatkowe
15 zł/mb             Bruzdowanie pod przewody w betonie 1 cm x 2 cm                                     pod przewód 
25 zł/mb            Bruzdowanie pod przewody w betonie 5 cm x 2 cm                                     pod przewód 
10 zł/mb             Bruzdowanie pod przewody w cegle i materiałach                                        miękkich 1 cm x 2 cm pod przewód 
20 zł/mb             Bruzdowanie pod przewody w cegle i materiałach                                        miękkich 5 cm x 2 cm pod przewód 
10 zł/mb             Zaszpachlowanie bruzd 
30 zł/szt.            Wykonanie w betonie otworu pod puszkę instalacyjną                                fi 60 x 50 
40 zł/szt.            Wykonanie w betonie otworu pod puszkę instalacyjną                                fi 80 x 50 
30 zł/szt.            Wykonanie w cegle i materiałach miękkich otworu                                      pod puszkę instalacyjną fi 60 x 50 
40 zł/szt.            Wykonanie w cegle i materiałach miękkich otworu                                      pod puszkę instalacyjną fi 80 x 50 
20 zł/szt.            Osadzenie puszki 
100-150 zł/szt.   Wykonanie kanału telewizyjnego na przewody 
Instalacje uziemiające i odgromowe
20 zł/mb                Ułożenie i montaż bednarki 
100-300 zł/szt.     Wykonanie uziomu 
1000-3000 zł         Wykonanie instalacji odgromowej 
Przyłącza elektryczne
100 zł/mb       Ręczne wykonanie wykopu na głębokość 0,7-1 m 
10 zł/mb         Wykonanie podsypki pod kabel 
5 zł/mb           Ułożenie niebieskiej foli ostrzegawczej 
30 zł/mb         Zasypanie wykopu 
5 zł/mb           Ułożenia przewodu ziemnego YKY w wykopie 
25 zł/mb         Ułożenie przewodu w wykopie w rurze osłonowej                                        typu AROT 
Wyposażenie dodatkowe
50 zł/szt.              Montaż i podłączenie wentylatora łazienkowego 
50-100 zł/szt.      Montaż i podłączenie wentylatora pokojowego 
50 zł/szt.              Montaż i podłączenie dzwonka 
100 zł/szt.            Montaż oprawy ogrodowej 
20 zł/szt.              Podłączenie osprzętu opraw ogrodowych 
100-150 zł/szt.     Montaż i podłączenie podgrzewacza przepływowego                                  wody 
50 zł/pkt               Montaż i podłączenie czujnik p.poż czadu 
Ogrzewanie elektryczne
30 zł/m                  Montaż i podłączenie maty grzewczej 
100 zł/szt.              Montaż i podłączenie sterownika do maty grzewczej 
30 zł/m                  Montaż i podłączenie foli grzewczej 
100 zł/szt.              Montaż i podłączenie sterownika do folii grzewczej 
80-100 zł/szt.        Montaż i podłączenie sterownika ogrzewania 
80-100 zł/szt.        Montaż i podłączenie termoregulatora temperatury 
150-200 zł/szt.      Montaż i podłączenie panelu grzewczego 
600-800 zł/szt.     Montaż i podłączenie kotła elektrycznego 
Koszty dojazdu
Grastis                   Na teranie miasta Kielce
20zł                       Na obrzeżach miasta Kielce
20zł + 1zł/km       >10km od miasta Kielce                                            (odległość liczona w obie strony)
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych.
Scroll to Top